Jeg har for det meste været tilfreds med jeres løsning af opgaver, og I er rigtigt gode til at stille det nødvendige materiel til rådighed. Og jeres materiel er både tidssvarende, støjsvagt og effektivt under drift. AagaardGruppen´s folk er behagelige at arbejde sammen med.
Jeg erindrer kun en enkelt gang, hvor der skete en misforståelse om, hvor mange anlæg, der skulle igangsættes med det samme. Her tænker jeg på de to opgaver, I løste for os, nede på stranden i Fredericia sidste år.

Men her var I også til at snakke til fornuft, og vi fandt hurtigt en rimelig løsning for begge parter – så også i sådan en situation er I til at arbejde sammen med.
At grundvandssænkning er dyrt, det er der jo ikke så meget at gøre ved. Og alternativet med at grave i vandfyldte områder tåler jo heller ikke nogen sammenligning.
Alt i alt har vi som entreprenørforretning været tilfredse med jeres ydelser og løsninger.

Morten SparreEntrepriseleder, Entreprenørgården Fredericia

AagaardGruppen har gennem en årrække løst grundvandsopgaver for os. Det er til enhver tid blevet løst professionelt og hurtigt, uanset om opgaven har været planlagt eller akut. Jeres medarbejdere er altid i godt humør, og ingen opgaver er umulige i deres verden.
Jeg har til tider undret mig over den positive indgangsvinkel, jeres ”drenge” ligger for dagen, og sikkert er det, at selskabet har nogle fantastiske ”ambassadører” i grundvandssektionen.

Otto M. Lindskov

Boligforeningen Tørring og Omegn, som administreres af Boligselskabet Domea, har siden Tørring Have og Anlæg etablerede sig (og efterfølgende kom ind under AagaardGruppen), abonneret på mange forskellige ydelser, der bl.a. omfatter: belægning, træfældning, beskæring, græsklipning, oprydning efter ildebrand og vinterberedskab.
I alle sammenhænge er jeg blevet mødt af meget kompetente personer, både med hensyn til planlægning, udførelse og opfølgning. Og på dette grundlag kan jeg kun videregive mine bedste anbefalinger.

Kresten TerkilsenBoligforeningen Tørring og Omegn

GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning har gennem de seneste 10 år arbejdet sammen med AagaardGruppen på flere større anlægsopgaver. Det drejer sig blandt andet om to friarealrenoveringer for henholdsvis boligselskabet Lejerbo og AAB i Kolding, rastepladsen Hylkedal, friarealer ved et kontorbyggeri i Kolding Åpark og renovering af Banegårdspladsen i Kolding.
Samarbejdet har til stadighed beroet på gensidig tillid med respekt for hinandens arbejde.
AagaardGruppen har evnen til altid at være et skridt foran, så evt. problemer kan tages i opløbet, og altid villig til at indgå i en positiv dialog angående løsningsforslag.
Den faglige kvalitet af brolægningsarbejdet og anlægsarbejdet er høj.

Inge BauerGBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps